Przygotowanie do Egzaminów

   W ofercie L'Avicenne prowadzimy kursy przygotowawcze do wielu egzaminów z języka angielskiego.

Priorytetem w przygotowaniach jest:

 - zapoznanie ze specyfiką i przebiegiem danego egzaminu,

 - rozwinięcie zakresu słownictwa i tematyki egzaminów,

 - uzupełnienie wiedzy dotyczącej gramatyki wymaganej na poszczególnych poziomach,

 - praktyka słuchania i rozumienia wypowiedzi ustnych oraz tekstów,

- opanowanie technik pisania tekstów.

Egzaminy J.Angielskiego :