Egzamin  KEY (KET)

   Cambridge English: Key (KET) jest pierwszym z serii egzaminów Cambridge. Występuje w wersji dla dorosłych i dla młodzieży (for Schools). Certyfikat KET poświadcza znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie.

CAMBRIDGE ENGLISH:

                      KEY (KET)

 • egzamin dla osób o poziomie zaawansowania A2 w skali Rady Europy

 • egzamin sprawdza podstawowe sprawności językowe, zrozumienie prostych tekstów, umiejętność porozumienia się w sytuacjach codziennych, stopień zrozumienia krótkich ogłoszeń oraz prostych poleceń ustnych

STRUKTURA EGZAMINU

                 KEY (KET):

 

 • Czytanie i pisanie: 1 godzina 10 minut

 • Słuchanie: 30 minut

 • Mówienie: do 10 minut

Egzamin Cambridge English: Key (KET) dostępny także w wersji tematycznie dostosowanej do zainteresowań młodzieży szkolnej: KET for Schools

EGZAMIN PRELIMINARY 

                      (PET)

Cambridge English: Preliminary (PET) jest drugim pod względem zaawansowania egzaminem w serii egzaminów Cambridge. Certyfikat PET pokazuje, że posiadasz umiejętność posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego. Egzamin PET jest dostępny w wersji dla dorosłych i dla młodzieży (for Schools).
 

CAMBRIDGE ENGLISH:                        PRELIMINARY (PET)

 • egzamin PET bada znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowania B1 w skali Rady Europy

 • egzamin sprawdza umiejętność radzenia sobie w sytuacjach z życia codziennego, stopień zrozumienia prostych tekstów książkowych oraz prasowych, umiejętność prowadzenia korespondencji po angielsku w ramach powszechnie znanej tematyki, robienie notatek podczas spotkań

STRUKTURA EGZAMINU                   PRELIMINARY (PET):

 • Czytanie i pisanie: 1 godzina 30 minut

 • Słuchanie: około 35 minut

 • Mówienie: do 12 minut

EGZAMIN FIRST (FCE)

Cambridge English: First (FCE) jest flagowym egzaminem Cambridge English Language Assessment. Jest uznawany na świecie przez instytucje edukacyjne i pracodawców. Certyfikat First jest potwierdzeniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim w środowisku akademickim i zawodowym na poziomie B2 w skali CEFR. 

CAMBRIDGE ENGLISH:

                 FIRST (FCE)

 • egzamin First (FCE) jest dla osób o poziomie zaawansowania B2 w skali Rady Europy

 • egzamin sprawdza umiejętność zrozumienia głównych myśli w złożonym tekście, prowadzenia rozmowy na szereg tematów, wyrażania własnej opinii i prezentowania argumentów, umiejętność napisania rozbudowanego tekstu, pisemnego wyrażenia własnego punktu widzenia, przedyskutowania argumentów za i przeciw po angielsku. Dodatkowo egzamin FCE testuje poprawność i różnorodność stosowanych struktur leksykalno-gramatycznych.

STRUKTURA EGZAMINU                        FIRST (FCE) (OD STYCZNIA 2015R.)

 • Czytanie i część gramatyczno-leksykalna (Reading & Use of English): 1 godzina 15 minut

 • Pisanie (Writing): 1 godzina 20 minut

 • Słuchanie (Listening): 40 minut

 • Mówienie (Speaking): 14 minut

EGZAMIN ADVANCED (CAE)

Cambridge English: Advanced (CAE) jest egzaminem umożliwiającym podjęcie studiów na wyższej uczelni w krajach anglojęzycznych. Certyfikat CAE jest ceniony przez uczelnie wyższe, międzynarodowe korporacje i instytucje rządowe. 

STRUKTURA EGZAMINU ADVANCED (CAE) 

 • Czytanie i część gramatyczno-leksykalna (Reading & Use of English): 1 godzina 30 minut

 • Pisanie (Writing): 1 godzina 30 minut

 • Słuchanie (Listening): 40 minut

 • Mówienie (Speaking): 15 minut

EGZAMIN PROFICIENCY (CPE)

Cambridge English: Proficiency (CPE) jest egzaminem Cambridge na najwyższym poziomie zaawansowania. Certyfikat CPE potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie rodzimego użytkownika języka angielskiego.

CAMBRIDGE ENGLISH: PROFICIENCY (CPE)

 • egzamin Proficiency (CPE) jest dla osób o poziomie zaawansowania C2 w skali Rady Europy

 • egzamin Cambridge English o najwyższym poziomie zaawansowania

 • egzamin CPE sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim w celu udzielania porad, czy dyskutowania na wrażliwe, skomplikowane tematy, umiejętność zrozumienia subtelnych szczegółów z dokumentacji oraz korespondencji, umiejętność pisania różnorodnych, rozbudowanych tekstów po angielsku, egzamin CPE sprawdza wszystkie sprawności językowe, dodatkowo testowana jest poprawność i różnorodność używanych struktur gramatyczno-leksykalnych

STRUKTURA EGZAMINU PROFICIENCY (CPE):

 • Czytanie i część gramatyczno-leksykalna: 1 godzina 30 minut

 • Pisanie: 1 godzina 30 minut

 • Słuchanie: 40 minut

 • Mówienie: 16 minut

BUSINESS ENGLISH 

      CERTIFICATE (BEC)

 • egzaminy BEC zorientowane są na tematykę zawodową, biznesową i komercyjną

 • egzaminy sprawdzają wszystkie sprawności językowe

 • egzaminy dostępne na trzech poziomach zaawansowania:

 • Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary), dla osób o poziomie zaawansowania B1 w skali Rady Europy

 • Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage), dla osób o poziomie zaawansowania B2 w skali Rady Europy

 • Cambridge English: Business Higher (BEC Higher), dla osób o poziomie zaawansowania C1 w skali Rady Europy