Kurs Indywidualny

lub w parach ...

   

   Nasze kursy gwarantują świetne przygotowanie młodych ludzi do dalszych etapów nauki.

Kursy indywidualne dla młodzieży i dorosłych są idealną formą dla ambitnych osób, którzy w dopasowanym do ich potrzeb i możliwości czasie oraz w komfortowych warunkach chcą poszerzyć swoje umiejętności językowe, komunikacyjne oraz usystematyzować wiedzę pozyskaną w szkole.

   Zalety kursów indywidualnych:

​    -  uczniowie decydują o wymiarze czasowym kursu,

    -  elastyczność godzin,

    -  indywidualne podejście do ucznia,

    -  spersonalizowany program nauczania.

Zajęcia Indywidualne

Cena Godz. Lekcyjnej
    od 55 PLN   - 60 minut
   od 85 PLN   - 90 minut
   
Zajęcia  60  lub  90  minut
    w ustalonych terminach

Zajęcia w Parach

Zajęcia  60  lub  90  minut
    w ustalonych terminach
Cena Godz. Lekcyjnej
    od 45 PLN   - 60 minut
   od 65 PLN   - 90 minut