Kurs Angielskiego

dla Dzieci Szkolnych (6-10 Lat)

   W L' Avicenne jesteśmy przekonani, że każde dziecko ma możliwość nauczyć się wielu nowych umiejętności dzięki odpowiedniej atmosferze i właściwie dobranym metodom. 

Nauka odbywa się w niedużych grupach, 5 do 7 dzieci, 

w zbliżonym wieku oraz poziomie znajomości języka.

Zajęcia odbywają się, w atmosferze akceptacji i zabawy.

Z nami nikt nie poczuję nudy i braku zainteresowania. 

    Na bieżąco sprawdzamy postępy

i jesteśmy dostępni we wszystkich sprawach związanych

z nauką dziecka. 

Kurs dla Dzieci Szkolnych

Cena Kursu
             od 1 600 PLN
   9 rat x od 180 PLN
Zajęcia  2 razy w tygodniu
                  x  45 minut
Ilość Godzin
80 x 45 min.