Metody Nauczania L'Avicenne

 

                      Dzieci

 • stawiamy na naukę poprzez bezstresową zabawę oraz gry,

 • zachęcamy dzieci do pracy w grupach improwizując różne scenki, dyskusje oraz przedstawienia,

 • próbujemy pokazać zalety i możliwości jakie niesie za sobą znajomość języka obcego,

 • okazujemy im dużo akceptacji i zachęty,

 • prowadzimy regularną weryfikację postępów w nauce,

 • poprzez różne prace domowe, uczymy regularnej i systematycznej nauki,

 • prowadzimy projekty mające na celu pobudzenia kreatywności                   i pewności siebie.

                 Młodzież ​​

 • układamy program nauczania zgodny z bieżącym programem w szkołach, do których uczęszczają nasi uczniowie,

 • używamy nowoczesnych metod ( tablica multimedialna, najnowsze podręczniki znanych wydawnictw: Oxford, Cambrigde, McMillan),

 • kładziemy duży nacisk na komunikację ( praca w grupach, klub konwersacyjny),

 • poprzez miłą atmosfere, liczymy na współpracę między uczniami nie tylko w szkole,

 • w każdym kursie, prowadzimy liczne ćwiczenia na mówienie, słuchanie, pisanie oraz czytanie,

 • przywiązujemy dużą wagę do regularnego utrwalania materiału na wiele sposobów,

 • stosujemy indywidualne podejście do każdego ucznia,

 • gwarantujemy każdemu sprawdzenie swoich umiejętności w praktyce. 

           Dorośli

​  

 

 

dostosowujemy program nauczania do potrzeb każdego z uczniów,

 • używamy nowoczesnych metod ( tablica multimedialna, najnowsze podręczniki znanych wydawnictw: Oxford, Cambrigde, McMillan),

 • kładziemy duży nacisk na komunikację ( praca w grupach, klub konwersacyjny),

 • staramy się zademonstrować korzyści z władania językiem obcym,

 • w każdym kursie, prowadzimy liczne ćwiczenia na mówienie, słuchanie, pisanie oraz czytanie,

 • przywiązujemy dużą wagę do regularnego utrwalania materiału na wiele sposobów,

 • gwarantujemy każdemu sprawdzenie swoich umiejętności w praktyce.